Tillbaka till katalogsök

Tillgänglighet för Bibliotek i Stockholms län

Region Stockholms kulturförvaltning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Bibliotek i Stockholms län uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Bibliotek i Stockholms län som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

Problem vid användning med nedsatt färgseende

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Region Stockholms kulturförvaltning åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Det finns en plan för att bygga om verktyget och lansera en ny version. Därför anser vi att det inte idag är relevant att korrigera problem på nuvarande plattform.

Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kartfunktion är ej avsedd för navigering.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Bibliotek i Stockholms län.

Senaste bedömningen gjordes den 14 oktober 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 14 oktober 2020.

Tillbaka till katalogsök